Atsiprašome už nepatogumus įstaigos telefonas laikinai neveikia.

Kokybės politika

UAB „Baltic Medics“

UAB „Baltic Medics“ – moderni ir patikima įmonė, teikianti pirmines, antrines sveikatos priežiūros ir medicinos laboratorines paslaugas, atitinkančias teisės aktų ir tarptautinio standarto LST EN ISO 15189:2013 reikalavimus, juridiniams ir fiziniams asmenims, nuolat besirūpinanti pacientais, užsakovais ir įmonės darbuotojais.

Teikdama savalaikes kompleksines, prieinamas, kokybiškas ir kvalifikuotas sveikatos priežiūros paslaugas siekia patenkinti pacientų, užsakovų ir kitų suinteresuotųjų šalių poreikius, lūkesčius ir teises.

Įmonė nuolat gerina teikiamų paslaugų kokybę, darbo aplinkos sąlygas ir techninę bazę, diegia naujus gydymo ir tyrimų metodus, stiprina kokybės sistemos valdymą bei užtikrina rezultatų savalaikiškumą, objektyvumą ir patikimumą.

Įmonės kokybiško darbo sėkmė – etiški, kompetentingi, gerą profesinę patirtį turintys darbuotojai, kurie nuolat kelia savo kvalifikaciją dalyvaudami vidiniuose ir išoriniuose mokymuose, konferencijose.

Įmonės vertybės: orientacija į pacientą, profesionalumas, atsakomybė,  komandinis darbas,  atvirumas idėjoms ir pokyčiams,  patikimumas, nuolatinis tobulėjimas, etika ir pagarba bei lyderystė.

Įmonė skiria nuolatinį dėmesį visų procesų ir rizikų, įskaitant sveikatos priežiūros veiklos, klinikinę, žmogiškojo faktoriaus, strateginę, finansinę, teisinę, technologijų ir pavojų rizikas, valdymui, kad būtų išvengta nepageidaujamų įvykių ir užtikrinama nuolatinė teikiamų paslaugų atitiktis ir saugumas.   

Vizija – moderni, patikima, pirmaujanti Vakarų Lietuvoje asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti aukščiausios kokybės daugiaprofilines ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.

Misija – teikti kokybiškas, saugias, prieinamas, mokslu ir naujomis technologijomis grįstas pirmines ir specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tenkinančias kiekvieno paciento ir darbuotojo poreikius bei lūkesčius, skatinti sveikatinimą siekiant pagerinti visuomenės sveikatą.

UAB „Baltic Medics“ ilgalaikiai kokybės tikslai:

„Kokybė niekada nėra atsitiktinumas; ji visada yra aukštų tikslų, nuoširdžių pastangų, protingos krypties ir meistriško vykdymo rezultatas; tai reiškia išmintingą pasirinkimą iš daugelio alternatyvų“.
– William A. Foster.

Norite sužinoti apie papildomai teikiamas paslaugas?

Registruokitės ir gaukite specialius pasiūlymus bei naujienas pirmieji: